sábado, 25 de febrero de 2012

PRESENTACIÓ


PRESENTACIÓ COMENIUS PROJECT

 L’Escola del Parc ha presentat un projecte per poder participar en el Projecte d'Associacions Multilateral Comenius anomenat:

                              "We want to be A REAL GREEN SCHOOL"

Les associacions escolars comenius tenen per objecte reforçar la dimensió europea de l'educació, promovent activitats de cooperació entre centres educatius a Europa. Els projectes ofereixen a l'alumnat i al professorat dels diferents països l'oportunitat de treballar junts en un o més camps temàtics d'interès mutu.

Les associacions de centres escolars ajuden l'alumnat i el professorat a millorar les seves competències no només en el tema o àrea principal en què se centra el projecte, sinó també en termes de treball en equip, relacions socials, planificació i activitats de participació en projectes i utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Participar en una associació amb centres educatius de diferents països també ofereix a l'alumnat i al professorat l'oportunitat de practicar idiomes i augmentar la seva motivació per a l'aprenentatge de llengües.

Els països que participen en aquest projecte són:

Espanya (país coordinador)

Irlanda

UK

Turquia

Portugal

Grècia

Aquest projecte tindrà una durada de dos anys: 2012-2014.

 

COMENIUS PROJECT PRESENTATION

L’Escola del Parc has presented a project to participate in the Comenius Multilateral Partnership project called:

                                    "We want to be A REAL GREEN SCHOOL"

Comenius School partnerships aim to strengthen the European dimension of education, activities promoting cooperation between schools in Europe. The projects provide students and teachers from different countries to work together in one or more subject areas of mutual interest.

The associations of schools and teachers help students improve their skills not only in the subject or area in which the main focus of the project, but also in terms of teamwork, social relations, planning and participation in activities projects and use information technology and communication technology (ICT).

Participate in a partnership with schools from different countries also gives pupils and teachers the opportunity to
learn languages ​​and increase their motivation for language learning.

The countries participating in thi s project are:

Spain (country coordinator)

Ireland

UK

Turkey

Portugal

Greece

This project will last two years: 2012-2014.


No hay comentarios:

Publicar un comentario